Úvod

Petice k vyjádření nesouhlasu se zrušením RVP - LMP

Petice k vyjádření nesouhlasu se zrušením RVP - LMP 

Dne  21. 4. 2015 proběhlo jednání Rady Asociace speciálních pedagogů ČR. MŠMT pod tlakem Rady vlády pro lidská práva a vládní Agentury pro sociální začleňování připravuje zrušení RVP s přílohou LMP. 

Pokud také nesouhlasíte se zrušením vzdělávacího programu pro žáky s lehkou mentální retardací, přijďte podepsat petici do školy.

Odkaz na příspěvek, který přednesl PaedDr. Pavel Svoboda u "kulatého stolu" ke zrušení přílohy RVP ZV LMP na MŠMT dne 26.3.2015  - www

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ODBORNÝCH ASOCIACÍ VE ŠKOLSTVÍ K POŽADAVKU NA ZRUŠENÍ RVP - LMP - pdf

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ODBORNÝCH ASOCIACÍ VE ŠKOLSTVÍ K POŽADAVKU NA ZRUŠENÍ RVP - LMP - doc

 

PETICE S PODPISOVÝM ARCHEM - pdf

PETICE S PODPISOVÝM ARCHEM - doc

PETICE S PODPISOVÝM ARCHEM

 

 O škole

Zřizovatel školy

Škola byla zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání. Aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit si své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním 
uplatnění. Organizace též poskytuje vzdělání žákům s těžkým mentálním postižením, žákům s více vadami a žákům s autismem. Organizace dále zajišťuje zájmové vzdělávání, které poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.
Důraz je kladen na pracovní vyučování a s tím související pozdější zařazení žáků do zaměstnání a společnosti. Neopomíjíme pochopitelně ani složku estetickou - ve výtvarné výchově, a rozvoj pohybových dovedností - v tělesné výchově. Úspěšnost dětí nám potvrzuje i účast a velmi dobré umístění jak v soutěžích výtvarných, tak sportovních. Snahou pedagogů je naučit děti i činnosti nad rámec osnov, které by jim pomohly v dalším životě - např. vaření, šití, netradiční výtvarné techniky, základní sportovní hry.

Bazén s kuličkami    Rozcestník - Chobotnice u vchodu do ředitelny

    

    

    

Další informace

.