Články

Prvouka pro 2. ročník

 

Název DUMu

 

Popis

Stažení

Besip

 

 

 

Bezpečná cesta do školy, přechod pro chodce, jak se pohybujeme po silnici, po chodníku.

Den školáka

 

 

Vyučovací hodina, přestávka, tělocvična, školní družina, školní jídelna.

      

 

Naše zdraví

 

 

Otužování, správná výživa, oblékání, práce, odpočinek, sport.

Podzim

 

 

Podzimní měsíce, jak se oblékáme na podzim, sport a hry na podzim, rostliny na podzim, zvířata na podzim.

 

Lidské tělo

 

 

 

Hlavní části lidského těla, smyslové ústrojí: zrak, sluch, čich, chuť, hmat.

Společnost

 

 

 

Chování ve společnosti, na návštěvě, na poště, u lékaře, v obchodě, ve škole.

 

Vánoce

 

 

Tradice Vánoc, vánoční přání, vánoční koledy, dárky, Nový rok.

Zima

 

 

 

Zimní měsíce, jak se oblékáme v zimě, zimní sporty a hry, rostliny v zimě, zvířata v zimě.

 

Stromy

 

 

 

Jehličnaté, listnaté, keře.

 

Plody stromů

 

 

 

Ovocné stromy, okrasné stromy.

Jaro

 

 

 

 

Jarní měsíce, jak se oblékáme na jaře, jarní sporty a hry, rostliny na jaře, zvířata na jaře.

 

Domácí zvířata a mláďata

 

 

 

Slepice, kráva, prase, kůň, husa, kachna.

 

Volně žijící zvířata a mláďata

 

 

 

Jelen, liška, prase divoké, jezevec, srna.

 

Velikonoce

 

 

 

Velikonoční tradice, velikonoční tradice, velikonoční pomlázka, velikonoční koledy.

Práce na zahradě a poli

 

 

 

Setí, sázení, okopávání, zalévání, vytrhávání plevele.

 

Opylení květů

 

  

Včela, čmelák, motýl.           

 

Třídění odpadů

 

  

Co je recyklace, papír, sklo, pet lahve, nebezpečný odpad.

Režim dne a hodiny

 

  

Ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc. 

Domácí práce

 

  

Úklid, vaření.

Léto

 

  

Letní měsíce, jak se oblékáme v létě, letní sporty a hry, rostliny v létě, zvířata v létě.

       
.