Články

Hry s písmeny (Čtení)

 

Název DUMu

 

Popis

Stažení

Písmeno „O“

 

 

 

Snímek 3 - tvar písmene v psací i tiskací podobě + výslovnost. Snímek 4 - určení náslovné hlásky. Snímek 5 - vyhledávání písmen. Snímek 6 – „Ovečka Olinka“ – přesouvání všech tvarů písmene „O“ do těla ovečky. Snímek 7 – přesouvání písmene „O“ k obrázkům s danou náslovnou hláskou. Snímek 8 – Pexeso – vyhledávání dvojic stejných písmen. Snímek 9 – Pracovní list - dokreslování písmen.

 

Písmeno „S“

 

 

Snímek 3 - tvar písmene v psací i tiskací podobě + výslovnost. Snímek 4 - určení náslovné hlásky. Snímek 5 - vyhledávání písmen. Snímek 6 – „Slon Standa“ – přesouvání všech tvarů písmene „S“ do bubliny. Snímek 7 – třídění písmen „O“ a „S“ do příslušných rámečků. Snímek 8 – určování náslovné hlásky – přesouvání písmen k příslušným obrázkům. Snímek 9 – Pracovní list - dokreslování písmen.

      

 

Písmeno „B“

 

 

Snímek 3 - tvar písmene v psací i tiskací podobě + výslovnost. Snímek 4 - určení náslovné hlásky. Snímek 5 - vyhledávání písmen. Snímek 6 – „Beruška Bára“ – přesouvání puntíků s příslušným písmenem na krovky berušky. Snímek 7 – třídění písmen „O“, „S“, „B“ do příslušných rámečků. Snímek 8 – vyhledávání písmen ve slovech a následné třídění slov do rámečků podle nalezených písmen (banány – buben, bulva, Běta). Snímek 9 – Pracovní list - dokreslování písmen.

 

Písmeno „U“

 

 

Snímek 3 - tvar písmene v psací i tiskací podobě + výslovnost. Snímek 4 - určení náslovné hlásky. Snímek 5 - vyhledávání písmen. Snímek 6 - básnička k písmenu „U“. Snímek 7 – čtecí list. Snímek 8 – doplňování náslovné hlásky. Snímek 9 – spojování písmen. Snímek 10 – Pracovní list - dokreslování písmen.

 

Písmeno „A“

 

 

 

Snímek 3 - tvar písmene v psací i tiskací podobě + výslovnost. Snímek 4 - určení náslovné hlásky. Snímek 5 - vyhledávání písmen. Snímek 6 – čtecí list. Snímek 7 – básnička k písmenu „A“. Snímek 8 – vkládání rybiček s písmenem „A“ do akvária. Snímek 9 – třídění písmen do příslušných rámečků (opice – všechny tvary písmene „O“,...). Snímek 10 – přiřazování obrázků k příslušné náslovné hlásce. Snímek 11 – Pracovní list - dokreslování písmen.

 

Písmeno „L“

 

 

 

Snímek 3 - tvar písmene v psací i tiskací podobě + výslovnost. Snímek 4 - určení náslovné hlásky. Snímek 5 - vyhledávání písmen. Snímek 6 – video – syntéza 1. stupně so, su, sa. Snímek 7 – čtecí list. Snímek 8 – Vyhledávání lentilek s písmenem „L“. Snímek 9 – Dopisování příslušných písmen k obrázkům (náslovná hláska). Snímek 10 – Vyhledávání příslušných písmen ve slovech, následné přesouvání slov k obrázkům. Snímek 11 – Pracovní list – dokreslování písmen.

 

Písmeno „M“

 

 

Snímek 3 - tvar písmene v psací i tiskací podobě + výslovnost. Snímek 4 - určení náslovné hlásky. Snímek 5 – vyhledávání písmen. Snímek 6 – video – syntéza lo, lu, la. Snímek 7 – čtecí list. Snímek 8 – Dopisování náslovné hlásky. Snímek 9 – Dopisování příslušných písmen k obrázkům (náslovná hláska). Snímek 10 – Diktát slabik – „Motýlek letí na slabiku ...“ Snímek 11 – Pracovní list – dokreslování písmen.

 

Písmeno „E“

 

 

 

Snímek 3 - tvar písmene v psací i tiskací podobě + výslovnost. Snímek 4 - určení náslovné hlásky. Snímek 5 – básnička k písmenu. Snímek 6 – vyhledávání písmen. Snímek 7 – video – syntéza mo, mu, ma. Snímek 8 – čtecí list. Snímek 9 – přesouvání „dírek“ s písmenem „E“ na ementál. Snímek 10 – tvoření 3 komínů z kostek s příslušnými písmeny (1. komín E, 2. komín B, ...). Snímek 11 – Dokreslování písmene E.

 

Písmeno „I“

 

 

 

Snímek 3 - tvar písmene v psací i tiskací podobě + výslovnost. Snímek 4 - určení náslovné hlásky. Snímek 5 – video – syntéza sos, sus, sas. Snímek 6 – čtecí list. Snímek 7 – postav iglú z ledových kostek s písmenem „I“. Snímek 8 – domino ze slabik  a obrázků. Snímek 9 – přiřazování tiskacích slabik k psacím - Do kterého terče se trefí indián? Snímek 10 – Pracovní list – písmenková omalovánka. Snímek 11 – Pracovní list – dokreslování písmen.

 

Písmeno „P“

 

 

 

Snímek 3 - tvar písmene v psací i tiskací podobě + výslovnost. Snímek 4 - určení náslovné hlásky. Snímek 5 – přesouvání mincí s písmenem „P“ do pytle – „Pytel peněz“. Snímek 6 – čtecí list. Snímek 7– syntéza – los, lus, las. Snímek 8 – pexeso (dvojice velké + malé písmeno – A,a, ..). Snímek 9 – převedení psacího textu do tiskací podoby. Snímek 10 – Pracovní list – dokreslování písmen.

 

Písmeno „N“

 

 

 

Snímek 3 - tvar písmene v psací i tiskací podobě + výslovnost. Snímek 4 - určení náslovné hlásky. Snímek 5 – přesouvání nanuků s písmenem „N“ k dětem na obrázku. Snímek 6 – básnička na písmeno. Snímek 7 – syntéza mos, mus, mas, mes, mis. Snímek 8 – čtecí list. Snímek 9 – sestavování probraných slabik a tříhláskových slov z barevných písmen na řádky podle diktátu. Snímek 10 – Pracovní list – dokreslování písmen.

 

Čtecí listy „N“

 

 

 

Snímek 3 – snímek 9 – procvičování čtení tříhláskových slov v psací i tiskací podobě, nácvik čtení s porozuměním.

 

Písmeno „T“

 

 

 

Snímek 3 - tvar písmene v psací i tiskací podobě + výslovnost. Snímek 4 - určení náslovné hlásky. Snímek 5 – trička s písmenem „T“ pověsíme na šňůru. Snímek 6 – syntéza bos, bus, bas, bes, bis. Snímek 7 – čtecí list. Snímek 8 – čtecí list. Snímek 9 – určování první slabiky ve slově. Snímek 10 – pracovní list – dokreslování písmen.

 

Písmeno „J“

 

 

 

Snímek 3 - tvar písmene v psací i tiskací podobě + výslovnost. Snímek 4 - určení náslovné hlásky. Snímek 5 – písmenková omalovánka. Snímek 6 – přesouvání jablek s písmenem „J“ na strom. Snímek 7 – básnička na písmeno. Snímek 8 – čtení s porozuměním. Snímek 9 – přiřazování slov k příslušným obrázkům. Snímek 10 – pexeso – slovo + obrázek. Snímek 11 – pracovní list – dokreslování písmen.

Písmeno „D“

 

 

 

Snímek 3 - tvar písmene v psací i tiskací podobě + výslovnost. Snímek 4 - určení náslovné hlásky. Snímek 5 – vyhledávání písmen. Snímek 6 – básnička k písmenu. Snímek 7 – čtecí list. Snímek 8 – pracovní list - dokreslování písmen.

 

Písmeno „Y“

 

  

Snímek 3 - tvar písmene v psací i tiskací podobě + výslovnost. Snímek 4 – vyhledávání písmen. Snímek 5 – čtení slov a vět s porozuměním. Snímek 6 – doplňování slov do vět. Snímek 7 – diktát slov. Snímek 8 – písmenkové pexeso. Snímek 9 - pracovní list – dokreslování písmen.          

 

 

Písmeno „K“

 

  

Snímek 3 - tvar písmene v psací i tiskací podobě + výslovnost. Snímek 4 – určení náslovné hlásky. Snímek 5 – vyhledávání písmen. Snímek 6 – básnička k písmenu – pod kouzelníkem je ukryto písmeno – lze odkrýt kliknutím. Snímek 7 – čtecí list. Snímek 8 – skládání slov z písmen, přiřazení odpovídajícího obrázku. Snímek 9 – pracovní list – dokreslování písmen.

 

Písmeno „R“

 

  

Snímek 3 - tvar písmene v psací i tiskací podobě + výslovnost. Snímek 4 – určení náslovné hlásky. Snímek 5 – vyhledávání písmen. Snímek 6 – básnička k písmenu. Snímek 7 – čtecí list - jména. Snímek 8 – čtení s obrázky. Snímek 9 – určení náslovné hlásky. Snímek 10 – pracovní list – dokreslování písmene.

 

Písmeno „V“

 

  

Snímek 3 - tvar písmene v psací i tiskací podobě + výslovnost. Snímek 4 – určení náslovné hlásky. Snímek 5 – vyhledávání písmen. Snímek 6 – básnička k písmenu. Snímek 7 – čtecí list. Snímek 8 – přiřazování slov k obrázkům. Snímek 9 - pracovní list – dokreslování písmene.

 

Písmeno „Z“

 

  

Snímek 3 - tvar písmene v psací i tiskací podobě + výslovnost. Snímek 4 – určení náslovné hlásky. Snímek 5 – vyhledávání písmen. Snímek 6 – básnička k písmenu. Snímek 7 – čtecí list. Snímek 8 – čtecí list. Snímek 9 – třídění písmen do rámečků (velká princezna – velké písmeno, malá princezna – malé písmeno. Snímek 10 - třídění písmen do rámečků (velká princezna – velké písmeno, malá princezna – malé písmeno. Snímek 11 – pracovní list – dokreslování písmen.

 

       
.