Výchova ke zdraví 9.

 

Název DUMu

 

Popis

Stažení

Pravidla bezpečnosti – doma, ve škole

 

Bezpečnost a domácí prostředí, rizikové skupiny, prevence, ochrana domova, pravidla ve škole, PL

 

Ochrana zdraví – stravovací návyky

 

 

Zdravé stravovací návyky, nezdravé stravovací návyky, nadváha, prevence, PL

 

Bezpečné chování – komunikace s neznámými lidmi 

 

Komunikace, telefonování, el. komunikace, internet, komunikace s neznámými lidmi, opakování - PL

 

Bezpečné chování – Konfliktní a krizové situace

 

 

Konflikt, řešení, chování při konfliktu, krize v rodině, do dělat, když…, PL

Manipulativní reklama - půjčky

 

 

Manipulativní reklama, druhy reklam, půjčky, PL

 

Vztahy v rodině – rodinné finance

 

Rodinný rozpočet, výdaje, zbytečné výdaje, PL

 

Preventivní lékařská péče

 

 

Preventivní prohlídky – dětský věk, dospělost, PL

 

Chování při úrazu a život ohrožujících stavech

 

 

První pomoc, nebezpečné situace, přivolání ZZS, PL

 

Vztahy v rodině – peníze

 

Peníze – platidlo, forma peněz, možnosti platby, bankovní účet, platební karta, PL

 

Morální rozvoj – mezilidské vztahy

 

Mezilidské vztahy, druhy vztahů, co ovlivňuje vztahy, dobré mezilidské vztahy, PL

 

Psychohygiena – hledání pomoci při problémech 

 

 

Problém, druhy problémů, co dělat,  PL

 

Podpora zdraví – odpovědnost jedince za zdraví

 

Zdraví, jedinec a zdraví, prevence, intervence, PL

 

Rizikové chování

 

 

Co patří k rizikovému chování, znaky, důsledky, PL

 

Antikoncepce – druhy, užití

 

Sexuální zkušenost, antikoncepce, druhy, PL

 

Těhotenství a rodičovství mladistvých

 

Mladistvý, těhotenství, rodičovství, těhotenství a rodičovství mladistvých, práva a povinnosti rodičů, PL

 

Poruchy pohlavní identity

  

Transsexualismus, projevy, transvestitismus, porucha pohlavní identity v dětství, PL

 

 

Péče o dítě – výbava

  

Výbava nastávající matky – porodnice, oblečení pro miminko, na procházku, koupání, spaní do auta, PL

 

Pravidla chování

  

Pravidla chování, typy pravidel, právní normy, morální a společenská pravidla, PL

 

Slušnost nás nic nestojí

  

Pozdrav, podání ruky, představování se, chování na veřejnosti, PL

 

Bezpečné způsoby chování

 

  

Základní desatero bezpečného chování, jízda na kole, pohyb v silničním provozu, dítě – samo doma, bezpečné chování na internetu, PL

 

       

 

.