Články

Občanská výchova 6. - 7. ročník

 

Název DUMu

 

Popis

Stažení

Moje rodina

 

Rodinný kruh, funkce rodiny, povinnosti rodičů, povinnosti dětí, zvyky a rituály v rodině, konflikty. Pracovní listy - otázky a úkoly, doplň rodokmen vaší rodiny.

 

Náš byt

 

Skladba a velikost bytu, druhy vlastnictví bytu. Dokážeš určit správné dvojice? Rekonstrukce bytu. Pracovní list - otázky a úkoly, nakresli dům, ve kterém bydlí vaše rodina. 

 

Životospráva rodiny - denní režim

 

Životospráva rodiny, správný režim dne, volný čas, spánek. Pracovní list - otázky a úkoly.

 

Životospráva rodiny - správná výživa

 

 

Životospráva rodiny, složení potravin, alkohol, drogy. Ukázka výživové pyramidy. Pracovní list - doplň pyramidu, otázky a úkoly.

 

Bydliště, pošta

 

 

Bydliště, funkce pošty, odesílatel, adresát. Pracovní list - otázky a úkoly, správně zapiš adresáta a odesílatele.

 

Vlaková nádraží

 

Vlaková nádraží, železniční doprava, dělení dopravy. Úkol - vyhledávání pomocí internetu. Pracovní list - utvoř správné dvojice.

 

Autobusová doprava, MHD

 

 

Autobusová doprava, činnost dopravce, porušení přepravních podmínek, vyhláška ministerstva dopravy a spojů 175/2000 Sb., doprava ve velkoměstech. Pracovní list - otázky a úkoly.

 

Městský úřad

 

Městský úřad. Pracovní list - vyhledej a doplň jména vedení města. Odbory městského úřadu. Pracovní list - co k sobě patří? Další části MěÚ. Domácí úkol.

 

Knihovna

 

Nabídka knihovny, čtenářský průkaz, řazení příjmení dle abecedy.

 

Kostel a jeho části

 

Důležité části kostela, oltář, kůr, zvonice. Fara, farář. Pracovní list - vyber a zakroužkuj slova, která souvisí s kostelem.

 

Zdravotnictví

 

 

Zdravotní středisko. Některé druhy přístrojů. Lůžková část. Důležitá telefonní čísla.

 

Památná místa

 

Památná místa, významné osobnosti. Pracovní list - otázky a úkoly. Státní svátky. Pracovní list - správně spoj.

 

Národ, stát a vlast. Státní symboly

 

 

Národ, stát a vlast, státní symboly. Pracovní list - správně doplň státní symboly. Otázky a úkoly.

 

Hospodaření rodiny

 

Hospodaření rodiny, rozpočet - příjmy, výdaje, funkce peněz. Pracovní list - urči správné dvojice.

 

Volný čas

 

Volný čas. Vhodné využití volného času. Nevhodné využití volného času. Masová kultura. Aktivní využití volného času.

 

Služby obyvatelstvu

  

Služby obyvatelstvu, pošta, banky, kosmetické salony, posilovny, kina a divadla, restaurace a bary. Pracovní list - otázky a úkoly.

 

 

Vztah k lidem s postižením

  

Vztah k lidem s postižením, co je handicap, bariéry – překážky. Pomoc lidem s handicapem, paralympiáda. Pracovní list - napiš, jak se pomůcky jmenují a kdo je potřebuje, otázky a úkoly.

 

Porušování lidských práv

 

Porušování lidských práv. Lidská práva - vysvětlení. Listina základních práv a svobod v ústavním zákoně č. 2/1993 Sb. Ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Předsudek, xenofobie, rasismus. Holocaust. Pracovní list - správně spoj, otázky a úkoly.

 

Násilí na dětech

  

Týrání, násilí. Důležitá telefonní čísla - linky bezpečí. Co je šikana. Pracovní list - křížovka. Správně odpověz na otázky.

 

Práva a povinnosti občana

 

  

Základní lidská práva. Právo znamená i povinnost. Kde se můžeme domáhat lidských práv. Postihy za porušování lidských práv. Otázky a úkoly.

 

       

 

.