Články

Informatika - 8. ročník

 

Název DUMu

 

Popis

Stažení

Klávesnice I.

 

Popis funkcí některých kláves – Esc, Tab, Shift, Num Lock, Caps Lock.

 

Klávesnice II.

 

Popis funkcí některých kláves – Ctrl, Alt, Win, Backspace, Spacebar, Enter, Delete.

 

Tvorba hesla

 

Popis správného hesla, tipy jak si zapamatovat heslo nebo PIN.

 

Word - písmo III.A

 

 

Ukázka tvorby různých textových efektů – změna barvy, tloušťky a typu čáry.

 

Word - písmo III.B

 

 

Ukázka tvorby různých textových efektů – stín, odraz, záře u písma.

 

Word - zarovnání textu

 

Popis zarovnání textu doleva, na střed, doprava, do bloku.

 

Word - odrážky a řádkování

 

 

Popis nastavení odrážek a číslování.

 

Word - vložení obrázku

 

Popis vložení obrázku ze souboru.

 

Word - úprava obrázku

 

Popis záložky Nástroje obrázku – velikost, uspořádání, styl a upravení obrázku ve Wordu.

 

Word - úprava obrázku - skupina Upravit

 

Příklady využití úprav obrázku ve skupině Upravit – barva, automatické opravy, grafické efekty.

 

Word - úprava obrázku - skupina Styly obrázků

 

Příklady využití úprav obrázku ve skupině Styly obrázků – přednastavené styly, stín, odraz, záře, měkké okraje, zkosení a otočení v prostoru.
 

Word - úprava obrázku - skupina Uspořádat

 

Popisuje uspořádání obrázku v textu, jeho otočení.

 

Word - úprava obrázku - skupina Velikost

 

 

Popisuje změnu velikosti a oříznutí obrázku.

 

Word - úprava obrázku - změna velikosti, otočení

 

Popisuje změnu velikosti a otočení obrázku.

 

Word - uložení dokumentu

 

Popisuje uložení dokumentu.

 

Windows - pravé tlačítko myši

  

Popisuje využití pravého tlačítka – Otevřít, Vyjmout, Kopírovat, Vložit.

 

 

Word - skupina Vzhled stránky - Okraje

  

Vysvětluje okraje a popisuje jejich nastavení.

 

Word - Orientace a barva stránky

 

Popisuje orientaci stránky a změnu její barvy.

 

Word - úprava již napsaného textu

  

Popisuje úpravu již napsaného textu, nebo jeho části – styl, velikost, tučné, kurzíva, podtržené.

 

Windows - Kalkulačka - spuštění

 

  

Popisuje spuštění programu Kalkulačka.

 

       

 

.