LiveBoard: RealTime Whiteboard

Využití aplikace LiveBoard: RealTime Whiteboard ve vyučovací hodině

LiveBoard: RealTime Whiteboard je interaktivní aplikace zprostředkující ve výuce tabuli pro společné kreslení, psaní či chat. Tabuli lze sdílet přes internet nebo místní síť na mobilních zařízeních s operačním systémem Android. Zaznamenávat na plochu může buď pouze učitel, nebo vybraní žáci. Vytvořená tabule po ukončení vysílání zůstane v zařízeních všech připojených účastníků. V neposlední řadě lze tabuli exportovat jako obrázek.

 

Stručný přehled funkcí aplikace:


Clear - vymaže vytvořenou tabuli, pokud nebyla fixována funkcí Freeze

Freeze - „zmrazí“ vytvořenou tabuli, kterou již nelze smazat

 - ikona Pozadí - lze nastavit různou barvu pozadí (bílá, černá, modrá, zelená…), zobrazení linek a mřížky

- posune vytvářenou tabuli o krok vpřed a vzad - lze tak opravit případnou chybu,

                    neslouží tedy k posuvu na další křídlo tabule

- importuje obrázek ze souboru, fotoaparátu

 - vloží text - ovlivnit lze pouze barvu písma

- paleta - výběr barvy štětce, písma, obrazce

- přepne aplikaci do plného zobrazení

 - kliknutím povolí uživateli úpravu tabule

- zobrazí náhledy jednotlivých „křídel tabule“ a umožní přidat další

Session code - při připojení přes internet je vyžadován kód

 

Příklady aktivit

1. Zkoušení chemických značek prvků

Příprava tabule:

- pozadí tabule nastavíme na jinou barvu než bílou a černou

- vložíme text a čtverce - barva černá

- vložíme kontrolní text - barva bílá

- pozadí tabule nastavíme na barvu bílou (černou)

- použijeme funkci Freeze

- vysíláme (pokud chceme, aby žáci vpisovali odpovědi přímo do aplikace, musíme vysílání přerušit)

Úkol:

- žáci doplní do čtverců značky chemických prvků

- změnou pozadí na barvu modrou žáci získají zpětnou kontrolu

Výhody:

- okamžitá zpětná vazba

- dostupné v mobilním zařízení, tedy téměř vždy a všude

- samostatné ověřování znalostí

 

Varianty úkolu

Zobrazení řešení

 

2. Osmisměrka

Příprava tabule:

- importujeme obrázky vytvořené osmisměrky (např. Headache!4)

- použijeme funkci Freeze

- vysíláme a ukončíme vysílání

Úkol:

- před řešením osmisměrky doporučuji přepnout aplikaci do plného zobrazení

- žáci vyškrtají osmisměrku

- přeloží slovíčka a tajenku - použijí slovník na www.seznam.cz

Výhody:

- není třeba tisku cvičení

 

Aplikace v plném zobrazení

 

3. Další možnosti využití

- vyvíjený záznam - např. konstrukce trojúhelníku, pomocí šipek se lze vrátit na začátek tvořené tabule a prohlédnout si pak postup znovu (nesmí se použít funkce Freeze)

- popis obrázku - např. popis hlavy, importovaný obrázek se doplní popisky částí hlavy v angličtině

- import křížovek, testů, sudoku a podobně

- vytvoření obrázkových slovníčků

 

Pozitivní a negativní stránky aplikace

Výhody:

- možnost vysílání tabule přes internet i LAN

- spolupráce na společné ploše

- komunikace přes chat

- poznámky vždy po ruce

Nevýhody:

- aplikace je zatím dostupná pouze pro OS Android

- funkce nástrojů nejsou zatím dostačující

- omezené možnosti komunikace

- každý nemá mobilní dotykové zařízení

- absence kontroly na dotykovými zařízeními

 

Funkce aplikace ve vývoji

- další možnosti textu – písmo, formát

- pokročilí výběr barev

- oříznutí obrázku

- vyplnění tvarů

- podpora pdf

- zvětšení / zmenšení

- šablony pozadí

- změna hostu relace

 

 

 

.