Koňská farma - Zababeč u Třebušína

                        Ve dnech 18. – 20. 6. 2014 se žáci naší školy vypravili na koňskou farmu Zababeč u Třebušína. Tématem byli tentokrát námořníci. Děti se zde zúčastnily mnoha různých námořnických soutěží, jezdily na koních, zaplavaly si v bazénu, opékaly buřty, vypravily se za námořnickým pokladem a naučily se novou námořnickou taneční sestavu. Při hrách v okolí farmy měly možnost kromě koní vidět i pohladit si různé druhy domácích i hospodářských zvířat. Výlet se všem účastníkům velice líbil.

Preventivní akce "Do života bez karambolů"

Dne 17.6. se žáci devátého ročníku zúčastnili preventivní akce  "Do života bez karambolů". V prostorách litoměřického výstaviště jim policisté nabídli zajímavý dopolední program zaměřený na prevenci kriminality, bezpečnost v silničním provozu a základy poskytnutí první pomoci. Na čtrnácti stanovištích se žákům věnovali kromě policistů i zástupci ČČK, K-Centra, Městské policie Litoměřice, Vězeňské služby Litoměřice, litoměřického Plamínku, litoměřické autoškoly, poj. Generali a  roudnické paintballové střelnice. Pohodové dopoledne, na kterém mělo zásluhu i slunečné počasí, zakončili deváťáci u stánku s občerstvením. Akce se všem velmi líbila.

Akademie - Divadlo MOTÝL

Akademie školy proběhla opět v Městském kině ve Štětí. Zúčastnil se jí rekordní počet účinkujících a někteří žáci vystupovali opakovaně v několika vystoupeních. Letošní akademie měla téma: Slavnostní otevření multifunkčního divadla Motýl. Po slavnostním zahájení a přestřihnutí stuhy shlédli diváci čtené pohádky O koblížkovi, O Budulínkovi a muzikál Mrazík, který byl napůl v tradiční

a na půl v moderní úpravě.

Dále se žáci předvedli hrou na Boomwhackers, moderním tancem a vystoupením s kapelou lidových písní. Svoji sestavu v mořské vodě předvedla skupina Akvabel, na trampolínách metali kotrmelce a salta akrobati a byl uveden naučný hudební klip k bezpečnosti na silnici. Další hudební klip představil nejen taneční schopnosti aktérů, ale i jejich pracovní dovednosti, kdy v klipu použili vlastnoručně vyrobenou maketu auta. V premiéře bylo uvedeno číslo bruslařů, které bylo do poslední chvíle utajováno a nikdo o něm nevěděl. S diváky i s účinkujícími se v derniéře rozloučili „Deváťáci“, které čeká další cesta životem, tentokráte už bez nás. Na závěr měli diváci možnost postavit se na prkna, která znamenají svět, připojit se k účinkujícím a rozloučit se se školním rokem nakažlivým tancem při tónech rytmické písně.

 

Pohádka „Pohádky ze mlejna .“ - Štětí

Ve čtvrtek  5.6.  shlédli žáci nižších ročníků v kině Štětí divadelní pohádky „Pohádky ze mlejna .“ Pohádku zahráli dětem herci z Prahy. Celé představení bylo doprovázeno písničkami. Pohádka děti zaujala, byla plná napětí. Dobrou náladu si odnášeli malí i velcí diváci.

Dětský den

Dne 30. května se zúčastnili žáci celé školy Dětského dne. V areálu u Labe byla vytyčená trasa, po které žáci chodili a plnili úkol. Vybarvovali části truhly do předem nakreslených truhliček. Po zdolání celé trasy a vybarvení všech částí našli poklad – ve velké truhle na ně čekalo mnoho sladkostí. Na závěr jsme si všichni společně opekli špekáčky. Počasí se vydařilo a my jsme měli pocit z pěkně prožitého dopoledne. 

AJAX

            Dne 20. května se zúčastnili žáci 1., 2., 3. a 4. ročníku projektu AJAX. V areálu u Labe se seznámili s  výcvikem psů, měli možnost se dozvědět o práci příslušníků městské policie, dopravní policie, seznámili se s prací hasičů. Viděli i cvičný zásah jednotky rychlého nasazení. U řeky si procvičili práci s hasící hadicí a hašení. Na všech stanovištích byly připraveny i  pracovní pomůcky, které si žáci měli možnost prohlédnout i vyzkoušet.  Pro žáky byl připraven i skákací hrad, kde se děti zrelaxovaly. Každé dítě si odneslo odměnu s bezpečnostní tematikou. 

.