Čarodějnice

Po roce jsme opět slavili čarodějnice. Žáci školy měli letos za úkol rozluštit ,,čarodějnické písmo“ a vyluštit tak tajenku, která byla zašifrovaná. Zároveň plnili na stanovištích sportovní a vědomostní úkoly. Odměnou jim byla radost a pobavení. Nechyběly ani sladkosti na závěr příjemně prožitého dopoledne.

Den Země

Dne 22. dubna se zúčastnili žáci naší školy projektu MěÚ ve Štětí „ Den Země“. Žáci nižších ročníků navštívili sběrný dvůr. Zde se seznámili s tříděním odpadu a jeho významem. Prohlédli si pracovní dopravní prostředky – sekačky, popelářský vůz, traktor. Vyzkoušeli si zatloukání hřebíků. Na závěr si žáci zkusili jízdu na kolech mezi kužely. Odcházeli jsme se sladkou odměnou. 

Plavecký výcvik

     I v letošním roce žáci naší školy navštěvovali výuku plavání na krytém plaveckém bazénu v Roudnici nad Labem. Pod vedením zkušených učitelek plavání se učily základním plaveckým dovednostem a návykům. Všichni žáci si odnesli spoustu hezkých zážitků a na závěr kurzu i pěkná mokrá vysvědčení.

O čarodějné krčmě

V úterý  21.4.  shlédli žáci nižších ročníků v kině Štětí divadelní pohádku ,,O čarodějné krčmě.“ Pohádku zahráli dětem herci z Prahy. Pohádka byla doprovázena písničkami. Zlo bylo potrestáno a dobrou náladu si odnášeli malí i velcí diváci. 

Projektový den - „Den ve škole“

Dne 20. 2. se uskutečnil projektový den „Den ve škole“. Žáci přišli do školy v osm hodin a byli rozděleni do smíšených družstev. Měli společně projít několik disciplín, např. překážkovou dráhu v tělocvičně, postavit společně hrad dle předem dané předlohy nebo si zaskákat na trampolíně či nové žíněnce. Ve druhé části si mohli žáci vybrat, zda – li budou hrát hry na počítači v počítačové učebně nebo budou ve třídách poslouchat hudbu či sledovat filmy. Ve volných chvílích si všichni společně šli zahrát vybíjenou a zaskákat do tělocvičny.  Celý projektový den byl ukončen v 18.00.

O Sněhurce

V úterý 10.2.  shlédli žáci nižších ročníků v kině Štětí divadelní pohádku ,,O Sněhurce.“ Pohádku zahráli dětem herci z Prahy. Téměř celá pohádka byla zpívána. Toto zvláštní pojetí děti velice zaujalo. Dobrou náladu si odnášeli malí i velcí diváci.

.