Vytisknout

   Spustíme aplikaci
 

  1 Vybereme ÚČTY

  2 Vybereme Přidat nový profil

 

  3 Pojmenujeme profil jménem dítěte

  4 Vybereme Vyhledat školu

 04   5 Klikeme do pole nebo zadejte město
 05

  6 Napíšeme počáteční písmena města Štětí

  7 Vybereme město Štětí

06
 
  8 Potvrďte OK
 07

  9 Klikněte na Vyberte školu

 10 Vyberte Speciální základní škola Štětí, Ostrovní 300

 08   11 Potvrďte kliknutím na Vložit URL
 09

  12 Napište přidělený Login (Uživatelské jméno)

  13 Potvrďte Uložit

 10

  14 Zadejte obdržené heslo

  15 Potvrďte OK

    16 Klinutím na profil se eŽK otevře
    17 V pruhu se objeví příjmení, jméno a třída vašeho dítěte, za pomlčkou je rozlišení, zda jste přihlášení jako uživatel - rodič (Pouze v režimu - rodič lze psát omluvenky a pod.)
   
   
   
   
   
   
   
Kategorie: eŽK - rodiče
Zobrazeno: 612