Speciální základní škola ve Štětí

Výzdoba školy - schody
Rozcestník
Relaxační bazének
Rotoped
Výzdoba školy - schody
Stavebnice

Please select your question category

eŽK je elektronická verze "papírové" žákovské knížky. V praxi to znamená, že dítě a rodiče obdrží své přihlašovací údaje do eŽK. Rodiče nesdělují své přihlašovací údaje dětem, protože některé funkce jsou dětem zakázány např. omlouvání absence.

Do eŽK se můžete přihlásit:

- přes mobilní aplikaci, kterou si nainstalujete do svého mobilního zařízení (Návod)

- přes www stránky naší školy (www.specka-steti.cz), kde je odkaz v hlaním menu - eŽK (Návod)

 

Přihlášení se usnadní:

- pomocí spojení účtů ve webové aplikaci (přihlášení přes web). Přihlásíte se k jednomu účtu eŽK a pak již pouze přepínáte mezi eŽK svých dětí. (Nápověda)

- v mobilní aplikaci založením jednotlivých profilů. Pak již přepínáte mezi jednotlivými eŽK vašich dětí. (Nápověda)

Omluvenku lze napsat v mobilní aplikaci (Návod) i ve webové aplikaci (Návod). Pokud napíšete zprávu omylem, pak ji lze smazat pouze ve webové aplikaci. Mažte pouze omylem napsané zprávy, z důvodu kontroly napsaných omluvenek.

Přihlášení dítěte na školní akce se provede vyplněním ankety, která bude přístupná v eŽK před akcí. Pokud budete chtít dítě na akci či kroužek přihlásit, pak vyplníte anketu a uložíte kliknutím na Uložit, pak je Vaše dítě přihlášeno. Postup je uveden v nápovědě. Vyplňování anket lze zatím pouze přes web, tudíž ji nelze vyplnit přes mobilní aplikaci.

Zprávy jsou považovány za přečtené, pokud na ně přímo kliknete. U některých zpráv je však vyžadováno potvrzení o přečtení zprávy. Zde je návod pro mobilní a webovou aplikaci.

Čtrvtletní známky budou v eŽK zobrazeny následující den po rodičovském sdružení, případné slovní hodnocení o několik dní později. Zde je návod pro mobil a webovou aplikaci.

Absenci žáka zjistíte v Přehledu absence - zde je návod pro mobil a web.

Pokud zapomenete či ztratíte heslo, pak si jej můžete změnit. Pro změnu potřebujete funkční email, na který vám bude doručena zpráva s odkazem na formulář pro změnu hesla. Doručenou zprávu otevřete a kliknete na odkaz. Váš email musí být zaznamenán v systému eŽK, pokud není, pak ho napište třídnímu učiteli, který ho předá správci sítě. Zde je odkaz na nápovědu.

Do eŽK se může přihlásit sociální pracovnice či probační úředník, který pak vidí tytéž informace jako rodič. Uživatelské jméno a heslo je mu pak přiděleno školou. Zde je návod.

Některé domácí úkoly vyžadují elektronické odevzdání, u takového úkolu je vpravo zobrazen symbol vlaštovky. Domácí úkol v eŽK lze odevzdat pouze ve webové aplikaci, přes mobilní aplikaci to nelze. Pokud používáte mobil, pak musíte ve webové prohlížeči zadat adresu eŽK - bakalari.specka-steti.cz a pak postupovat dle návodu. Od začátku do 1:47 min. je eŽK ve videonávodu otevřena na PC, od 1:47 do konce je eŽK ve videonávodu otevřena v mobilu.

Je nutné předložit:

- rodný list dítěte,

- občanský průkaz zákonného zástupce,

- doporučení poradenského zařízení (PPP, SPC).

No faqs found in this category

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace

Adresa: Ostrovní 300, Štětí, 41108

Email: h.moravcova@specka-steti.cz

Telefon: 416 812 374

Zřizovatel školy:

Zřizovatel školy

Pověřenec (DPO):

Ing. Jiří Tyšer

Telefon: 777 220 214

Email: tyser@seznam.cz

Ředitelka školy:

Mgr. Hana Moravcová

Email: h.moravcova@specka-steti.cz

Telefon: 416 812 374

Fakturační údaje:

IČO: 46773282

DIČ: CZ46773282

Bankovní účet: Komeční banka, a.s. - č.ú.: 107-8565760257/0100

 

Prohlášení o přístupnosti